Kongremize
-165 gün kaldı.
Erken Kayıt Tarihi 9 Şubat 2018
Son Bildiri Gönderim Tarihi 30 Mart 2018
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Ana Konular

 • Akut iskemik inmede girişimsel tedaviler
 • Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi
 • Büyük damar aterosklerozu
 • Genç iskemik inme
 • Hemorajik inme
 • İnme patofizyolojisi
 • İnme ünitelerinde hasta izlemi
 • İnmede beslenme
 • İnmede görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler
 • İnmede rehabilitasyonu
 • İnmede risk faktörleri
 • İnmede risk faktörlerine yaklaşım ve önleyici stratejiler
 • İnmede ultrasonografik tetkiklerin kullanımı
 • İskemik inmede birincil ve ikincil koruma tedavileri
 • Kardiyoembolik inme
 • Küçük damar hastalığı
 • Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde mekanik ventilatör uygulamaları
 • Subaraknoid kanama